Graf över vattenflöde i Emån vid mätstationen Vattennivaa_Hjalten.