Graf över vattenflöde i Emån vid mätstationen 103_Blankan.