Graf över vattenflöde i Emån vid mätstationen Backeby_F.