Graf över vattenflöde i Emån vid mätstationen Bellen_N.