Graf över vattenflöde i Emån vid mätstationen Boanäsdammen_N.