Graf över vattenflöde i Emån vid mätstationen Emmenas_F.