Graf över vattenflöde i Emån vid mätstationen Flen_N.