Graf över vattenflöde i Emån vid mätstationen Fusean_F.