Graf över vattenflöde i Emån vid mätstationen Hagelsrum_F.