Graf över vattenflöde i Emån vid mätstationen Hjortesjon_N.