Graf över vattenflöde i Emån vid mätstationen Hogsby.