Graf över vattenflöde i Emån vid mätstationen Hulingen.