Graf över vattenflöde i Emån vid mätstationen Kraketorp_F.