Graf över vattenflöde i Emån vid mätstationen Linnean.