Graf över vattenflöde i Emån vid mätstationen Lonneberga.