Graf över vattenflöde i Emån vid mätstationen Maren_N.