Graf över vattenflöde i Emån vid mätstationen Mariannelund_F.