Graf över vattenflöde i Emån vid mätstationen Paulistromsan_F.