Graf över vattenflöde i Emån vid mätstationen Saden_N.