Graf över vattenflöde i Emån vid mätstationen Saljen_N.