Graf över vattenflöde i Emån vid mätstationen Solgen.