Graf över vattenflöde i Emån vid mätstationen Solgenan_F.