Graf över vattenflöde i Emån vid mätstationen Stensakra_F.