Graf över vattenflöde i Emån vid mätstationen Torsjoan_F.