Foto Naturhistoriska riksmuseet

Karp

Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)

Karpen härstammar ursprungligen från Asien men har odlats under lång tid i hela Europa. Den infördes antagligen av romarna till Europa och munkar förde den till Sverige under 1500-talet, för att odla den i dammar som matfisk. Under den långa tid som arten funnits här har den flera gånger satts ut i sjöar, dammar och vattendrag. Samtidigt som karpen har förlorat betydelse som matfisk hör den till de mest storvuxna och svårfångade av alla fiskar. Just denna egenskap har gjort den mycket eftertraktad som sportfisk av specimenmetare över hela världen. Doku­menterad förekomst finns endast i några få vatten i Emån men man kan räkna med att entusiastiska sportfiskare har flyttat karp till ett flertal vatten inom Emåns avrinningsområde och helt klart har karpen ett stort värde som sportfisk.  En registrerad gräskarp finns från Emån, den vägde 5,1 kg och fångades på mete 95-05-17 i en damm vid Ädelfors.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår