Samrådsmöte södra Östersjöns vattendistrikt

Under perioden 1 november 2017 – 30 april 2018 samråder Södra Östersjöns vattendistrikt förslag på miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för nya prioriterade ämnen, arbetsprogram med tidtabell samt översikt över väsentliga frågor inom vattenförvaltningen.

Syftet med samrådsmötena är att underlätta inlämnandet av synpunkter genom att ge en översikt av samrådsmaterialet, ge möjlighet till att diskutera och ställa frågor samt att hålla dialogen levande. Målet är att alla deltagare efter mötet ska kunna lämna konkreta och utvecklande samrådssynpunkter från sina respektive organisationer samt ha information om hur synpunkter ska lämnas och hur dessa tas om hand.

 Mötena riktar sig till åtgärdsmyndigheter (kommuner och länsstyrelser) och till vattenråden i Södra Östersjöns vattendistrikt. Andra intresserade är också välkomna att delta. Mera information och samrådshandlinger finns här.

Datum för samrådsmöten i Södra Östersjöns vattendistrikt är nu beslutade. Det blir ett möte i Alvesta den 24 januari och ett i Oskarshamn den 7 februari. Följ länkarna för mer information om tider och sista datum för anmälan.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår