Emåförbundets Årsstämma

Plats: Hultsfred

Kaffe serveras från kl 09:30. Stämman inleds 10:00.

 

Dagsprogram

  • Årsmötesförhandlingar

Dagordning

1. Stämman öppnas

2. Val av ordförande för stämman

3. Val av sekreterare för stämman

4. Val av två justeringsmän

5. Närvarande / Röstlängd

6. Styrelsens och revisorernas berättelse

7. Ansvarsfrihet för styrelsen

8. Ersättning till styrelse och revisorer

9. Bestämmande av medlemsavgift

10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan, utgifts- och inkomststat

11. Val av styrelse och styrelseordförande

12. Val av revisorer

13. Val av valberedning

14. Övriga frågor

15. Meddelande av plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt

16. Stämman avslutas

  • Utdelning av Emåförbundets vattenpris - Vattendroppen

Föredrag av pristagaren om sin verksamhet

  • Information från Hultsfreds kommun

Kommunchef Lars Rönnlund berättar om de pågående saneringsarbetena på den gamla batterifabriken i Hultsfreds tätort.

  • Lunch

 

Välkommen!

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår