Analysmetoder

 

Parameter Analysmetod
Aluminium SS 028210-1
Aluminium efter jonbyte SS 028210-1
pH SS 028122-2
Alkalinitet SS EN ISO 9963-2mod.
Konduktivitet SS EN 27 888-1
Färgtal SS EN ISO 7887, del 4-1
Turbiditet SS EN ISO 7027:1999
P-tot SS-EN ISO 6878:2005
PO4-P SS-EN ISO 6878:2005
N-tot EN ISO 11 905-1/Tecator, AN 5202-SE.
NO3-N EN ISO 13 395/Tecator, AN 5201-SE.
NH4-N SIS 028134-1
Natrium AE atom emission, Flamfotom.
Kalium                                     AE atom emission, Flamfotom.
Klorid SS EN ISO 10304-1
Sulfat SS EN ISO 10304-1
Klorofyll SS 028170-1
TOC SS-EN 1484-1
Absorbans ABS-F 0,45-5/420
Metaller i vatten ICPAES, ICP-SMS
Provtagning SS-EN ISO 5667-1:2007
Temperatur SNFS 1990:11/AR 86:3
Syrgas SS-EN 25814-1
Siktdjup SNFS 1990:11/AR 86:3

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår