Mätstationer inom vårt kontrollprogram

Emåns huvudavrinningsområde är indelat i 19 delavrinningsområden (se figur nedan) och provtagningstationer för fys-kem prover finns inom varje delavrinningsområde (se figur). I tabellerna nedan beskrivs vilka mätstationer som finns inom varje delavrinningsområde, för mer information hänvisas till kontrollprogrammet.

SRK lokaler för fys-kem provtagning i vattendrag  i Emåns avrinningsområde. En asterix* anger att lokalen är en utloppspunkt för ett delavrinningsområde där transporter beräknas. Frekvensen anger hur många gånger per år respektive lokal provtas. Provtagning L1, L2 och L3 är olika analyspaket (se vidare i gällande program). 1: sediment provtas vart 6:e år. 1: Emån Emsfors och Silverån övre är stationer som drivs inom ramen för SLU:s nationella miljöövervakning. 2:Emån Emsfors ingick tidigare i SRK Emån som station 2.

Plats

Delavrinningsområde

Station

Frekvens

provtagning

*Emån Emsfors (SLU)1

Emån nedre

(2)2

12

-

Emån Fliseryd

Emån nedre

14

12

L1+L3

EmånFredriksborg

Emån nedre

24

6

L1

*Emån Målilla

Emån mellan

26

12

L1+L3

Emån Kungsbron

Emån mellan

50

12

L1

Emån Holsbybrunn

Emån mellan

60

6

L1

Emån Vetlanda

Emån mellan

63

12

L1

*Emån Grumlans utlopp

Emån övre

64

6

L1+L3

Emån Prinsasjöns utlopp

Emån övre

80

6

L1

Emån Bodafors

Emån övre

84

6

L1

*Tjustån V. Kofällan

Tjustån/Lillån

102

12

L1+L3

*Nötån Nötebro

Nötån

202

12

L1+L3

*Gårdvedaån utlopp

Gårdvedaån

402

12

L1+L3

Virserumsån Virserum

Gårdvedaån

406

6

L1

*Skärveteån Kråketorp

Skärveteån

442

6

L1

Farstorpaån Strömsberg

Skärveteån

460

6

L1

*Silverån utlopp

Silverån nedre

502

12

L1+L3

Silverån övre (SLU)1

Silverån övre

-

12

-

*Brusaån Mariannelund

Brusaån

582

12

L1+L3

Brusaån Hjältevad

Brusaån

586

6

L1

*Sällevadsån

Sällevadsån

602

12

L1

*Pauliströmsån utlopp

Pauliströmsån

702

12

L1+L3

Pauliströmsån, Pauliström

Pauliströmsån

714

6

L1

Smedhemsån Hult

Smedhemsån

740

6

L1

*Gnyltån utlopp

Gnyltån

790

6

L1

*Solgenån utlopp

Solgenån nedre

802

12

L1+L3

Solgenån Markestad

Solgeånån övre

820

12

L1

Solgenån Ryningsholm

Solgeånån övre

822

6

L1

Nömmenån utlopp

Solgeånån övre

840

6

L1

*Torsjöån utlopp

Torsjöån

850

12

L1+L3

*Vetlandabäcken utlopp

Vetlandabäcken

902

12

L1+L3

Vetlandabäcken Uppstr. Vetlanda

Vetlandabäcken

904

6

L1

*Hjärtaån Simnatorp

Hjärtån

920

12

L1

*Linneån utlopp

Linneån

930

12

L1+L3

 

SRK lokaler för fys-kem i sjöar inom Emåns avrinningsområde

Sjö

Del ARO

Station

Provtagning

Grönskogssjön

Emån nedre

9

L2, Sediment1

Järnsjön

Emån mellan

35

L2, Sediment1

Aspödammen

Emån mellan

55

Sediment1

Grumlan

Emån övre

65

L2

Storesjön

Emån övre

95

L2, Sediment1

Älmten

Nötån

215

L2

Lillesjö

Emån nedre

305

L2

Virserumssjön

Gårdvedaån

415

L2

Narrveten

Skärveteån

445

L2

Saljen

Skärveteån

455

L2

Skirösjön

Skärveteån

465

L2

Hulingen

Silverån nedre

515

L2, Sediment1

Storgöl

Silverån nedre

555

L2, Sediment1

Flen

Sällevadsån

625

L2

Nedre Svartsjön

Pauliströmsån

705

L2, Sediment1

Stora Bellen

Pauliströmsån

725

L2

Lilla Bellen

Pauliströmsån

730

Sediment1

Mycklaflon

Pauliströmsån

735

L2

Kvarnarpssjön

Torsjöån

851

Sediment1

Solgen

Solgenån nedre

815

L2

Nömmen

Solgenån övre

835

L2

Spexhultasjön

Solgeån övre

845

L2, Sediment1

Södra Vixen

Solgeån övre

875

L2

Ekenässjön

Emån mellan

905

L2, Sediment1

Vallsjön

Emån övre

945

L2, Sediment1

Lillesjön

Emån övre

955

L2, Sediment*

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår