Parameterlistor

L1. Vattendrag

Vattenföring, m3
Temperatur ° C
pH
Alkalinitet, mekv/l
Konduktivitet, mS/m
Färgtal, mg Pt/l
TOC, mg/l
Turbiditet, NTU
Syrgas, mg/l
Syrgasmättnad, %
Tot - P, m g/l
Tot - N, m g/l
NO3 - N, m g/l
NH4-N, ug/l
PO4-P, ug/l

L2. Sjöar

Temperatur °C (profil)
pH
Alkalinitet, mekv/l
Konduktivitet, mS/m
Färgtal, mg Pt/l
TOC, mg/l
Turbiditet, NTU
Syrgas, mg/l (profil)
Syrgasmättnad, %(profil)
Tot-P, m g/l
PO4-P, m g/l
Tot-N, m g/l
NO3-N, m g/l
NH4-N, m g/l
Natrium, mg/l
Kalium, mg/l
Kalcium, mg/l
Magnesium, mg/l
Klorid, mg/l
Sulfat, mg/l
Absorbans (ISO 7887) abs/5 cm
Siktdjup (med vattenkikare), m
Siktdjup (utan vattenkikare), m

L3. Metaller i vatten

Aluminium (Al), m g/l
Aluminium efter jonbyte, m g/l
Kadmium (Cd), m g/l
Krom (Cr), m g/l
Koppar (Cu), m g/l
Nickel (Ni), m g/l
Bly (Pb), m g/l
Zink (Zn), m g/l
Arsenik (As), m g/l
Kisel (Si), mg/l
Kobolt (Co) mg/l
Kalcium, mg/l
Magnesium, mg/l
Natrium, mg/l
Kalium, mg/l
Klorid, mg/l
Sulfat, mg/l
Kvicksilver, ng/l (analyseras av IVL)
Suspenderade ämnen, mg/l
Glödrest

Sedimentprovtagning i sjöar mg/kg TS

Arsenik (As)
Kadmium (Cd)
Krom (Cr)
Koppar (Cu)
Kvicksilver (Hg)
Nickel (Ni)
Bly (Pb)
Zink (Zn)
PCB
PAH
Tot-N
Tot-P
TOC
Torrsubstans
Glödningsförlust

 

Parameterlistorna gäller inte för kalkeffektuppföljningspunkter

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår