Emåförbundet utför vatten- och fiskevårdsuppdrag

Inom vårt kansli har vi en bred kompetens inom limnologi, fiskeribiologi, ekologi och hydrologi. I egenskap av vattenförbund och vattenråd har vi även kompetens och erfarenhet av vattenhushållning, reglering,recipientkontroll, kalkning, efterbehandling, nätverksbyggande och svensk vattenförvaltning (EU:s vattendirektiv).
Vi har en lång praktisk och teoretisk erfarenhet av olika typer av vatten- och fiskevårdsuppdrag. Vi utför projekteringar och genomförande av biotopvård samt fiskvägar (faunapassager) åt olika uppdragsgivare i södra Sverige. Vi utför även undersökningar och inventeringar som exempelvis: elfiske, biotopkartering, standardiserat provfiske, stormusslor, fiskevårdsplaner, ackrediterad vatten- och sedimentprovtagning samt föredrag och kursverksamhet inom ramen för vatten- och fiskevård.
Vår primära verksamhet är vattenrådsarbete samt tjänster gentemot våra medlemmar inom Emåns avrinningsområde. Men i mån av tid åtar vi oss gärna uppdrag utanför dessa ramar.

KONTAKTA OSS GÄRNA!

 

Referenser

Lista på tidigare och aktuella uppdragsgivare inom ramen för vatten- och fiskevårdsuppdrag.

Regionala/nat. myndigheter

Kommuner

Organisationer och företag

Länsstyrelsen i Kalmar län

Gislaveds kommun

Världsnaturfonden (WWF)

Länsstyrelsen i Örebro län

Eksjö kommun

Vidösterns FVOF

Länsstyrelsen  i Jönköpings län

Jönköpings kommun

Sommens FVOF

Länsstyrelsen i Östergötlands län

Aneby kommun

Norra Nissandalens FVOF

Länsstyrelsen i Blekinge län

Habo kommun

Forserumsortens FVOF

Länsstyrelsen i Hallands län

Gnosjö kommun

Mycklaflons FVOF

Länsstyrelsen Södermanlands län

Nässjö kommun

Vetlanda SFK

Länsstyrelsen Kronobergs län

Vetlanda kommun

Bodafors fiskevårdssällskap

Skogsstyrelsen

Marks kommun

Marströmmens FVOF

Fiskeriverket

Ronneby kommun

Vindån-kaggebofjärden Leader +

 

Karlshamns kommun

LRF

 

Mönsterås kommun

Södra skogsägarna

 

Sölvesborgs kommun

Boxholms skogar

 

Hultsfreds kommun

Södra Mieåns FVOF

Restaurering av vattendrag utför vi regelbundet med duktiga entreprenörer.

Byggnation av faunapassager möjliggör att vattenlevande djur kan ta sig förbi ett vandringshinder, exempelvis en damm.

Lekgrus sprids ut i ett mindre vattendrag med hjälp av helikopter.

Undersökningar, här i form av lekprovfiske efter röding i Mycklaflon.

En typ av faunapassage, byte av en vägtrumma till en med naturlig bäckbotten.

Projektering av fiskväg

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår