Fakta om Emån

Emån har sina källor uppe på det Småländska höglandet ca 330 meter över havet i Nässjö kommun och rinner efter 22 mils mycket varierande lopp ut i Östersjön vid Em i norra delen av Kalmar Sund. Emån är det största vattendraget i sydöstra Sverige, avrinningsområdet är ca 4500 km² stort och berör huvudsakligen åtta kommuner i Jönköpings- och Kalmar län. Kommunerna är med början vid källorna: Nässjö, Eksjö, Sävsjö, Vetlanda, Hultsfred, Högsby, Mönsterås och Oskarshamn.

Emåns huvudfåra och flera biflöden är av riksintresse för naturvården och delar av avrinningsområdet är också av riksintresse för kulturmiljövården och friluftslivet.

Emån är kanske mest känt för sin storvuxna och snabbväxande havsöring, det nu gällande världsrekordet på 15,3 kg fångades vid Em 1993. Men även den mystiska malen har här troligtvis sin viktigaste lokal i norra Europa. Emån har mer än 30 olika fiskarter och bortsett från stör hyser Emån samtliga de fiskarter som finns upptagna på EU`s artdirektiv.

 

Faktatabell om Emån

Avrinningsområdet areal: 4 470 km²  
Sammanlagd sjöareal:    300 km²
Andel sjöar av total areal:   7 % 
Högsta högvattenföring, HHQ:    232 m³/s 
Medelhögvattenföring, MHQ: 100 m³/s
Medelvattenföring, MQ: 30 m³/s
Medellågvattenföring, MLQ: 7 m³/s
Lägsta lågvattenföring, LLQ: 2 m³/s

 

Rik kulturhistoria

Ån har sedan mycket lång tid tillbaka styrt bebyggelsens placering och odlingslandskapets framväxt. Vattendraget var en viktig transport- och färdväg genom dalgången. Området kring Emåns dalgång var troligtvis ett av de första områden som befolkades efter istiden. Mycket av det kulturhistoriska värdet i Emådalen är knutet till odlingslandskapet. Under 1600-1700-talet anlades järnbruk, som drevs av vattenkraft varför bebyggelsen ytterligare koncentrerades längst Emån. Med tiden inriktades industriverksamheten i området mer åt skogsindustrin, vilket präglar bygden än idag med sågverk och träförädlingsindustrier.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår