2014-04-02

Vattendroppen 2013 till Ålem Energi!

Emåförbundet årliga vattenvårdspris, Vattendroppen, tilldelas i år Ålem Energi för sina åtgärder vid Jungnerholmarnas kraftverk. Med dessa åtgärder utförda är kraftverket det mest miljövänliga i hela avrinningsområdet och ett bra exempel på grön el, inte bara ur ett koldioxidperspektiv.

Styrelsens motivering:

Möjligheterna till fri fiskvandring är en viktig fråga iEmån och en förutsättning för att uppnå god eklogisk status samt miljömåletlevande sjöar och vattendrag. Det finns också ett stort allmänt intresse att bevaraoch stärka Emåns populationer av havsvandrande laxfiskar. Dessa utgör en stor resursinom Emåns avrinningsområde såväl som i Östersjön.

De åtgärder som Ålem Energi AB vidtagit vid Jungnerholmarnaskraftverk 2013 är ett steg i rätt riktning mot att förena kraftproduktion medbiologisk mångfald. Åtgärderna skapar förbättrade möjligheter till frifiskvandring förbi kraftverket.

Vi vill härmed uppmärksamma detta genom att tilldela åretsvattendroppe till Ålem Energi AB. Vår förhoppning är att detta inspirerar tillfler vattenvårdande åtgärder i framtiden.

 

Styrelsen Emåförbundet 2014

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår