2016-05-24

Emåförbundet vinner årets vattenmiljöpris "Sjöstjärnan"

Vi är mycket stolta över detta fina pris och att vårt långsiktiga vattenarbete i Emåförbundet uppmärksammas!

Juryns motivering till valet av Emåförbundet till 2016 års vinnare av Sjöstjärnan lyder så här:

”Förett långvarigt och engagerat arbete med att värna Emåns vattenresurseroch vårda, utveckla och återställa värdefulla natur- och vattenmiljöer.Inom Emåförbundet arbetar kommuner och representanter för olika näringarsom jordbruk, skogsbruk och industri, i samverkan medkunskapsuppbyggnad och miljöåtgärder i ett avrinningsområdesperspektiv,helt i vattenförvaltningens anda!”

Läs mera

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår