Fiskevårdsområden

I princip samtliga större sjöar och många vattendrag inom Emåns avrinningsområde ingår i ett fiskevårdsområde (fvof). Ett fiskevårdsområde bildas gemensamt av de fastigheter som har fiskerätten i en sjö eller ett vattendrag och fastighetsägarna är medlemmar. Fiskevårdsområdet ansvarar för att samordna fisket och fiskevården och främja medlemmarnas gemensamma intressen. Fiskevårdsområdet har en styrelse och som regel en årsstämma  precis som de flesta ideella föreningar och bildandet av fiskevårdsområden regleras genom lagstiftning (lag 1981:533 om fiskevårdsområden) och ansökan hos länsstyrelsen. Många fiskevårdsområden upplåter sina vatten till allmänheten genom lösande av fiskekort.

Utöver fiskevårdsområden förvaltas flera vatten inom avrinningsområdet av fiskeklubbar eller andra ideella föreningar som i regel arrenderar fiskerätten av fiskerättsägarna. Många fiskeklubbar upplåter sina vatten till allmänheten mot lösande av fiskekort. Utöver fvof och fiskeklubbar finns ett antal privata fastigheter som upplåter sina fiskevatten till allmänheten genom försäljning av fiskekort eller hela paket som innefattar logi och mat. Emåförbundet utför ingen försäljning av fiskekort men kan hjälpa till med information.

De flesta förekommande fiskevårdsområden och andra fiskeföreningar som finns inom Emåns avrinningsområden framgår i PDF-filen nedan.

Fiskevårdsområden >>

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår