Emån - en långsiktigt hållbar resurs för samhälle och miljö

Länsstyrelserna i Kalmar och Jönköpings län samt Emåförbundet har fått sex miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten till projektet ”Emån – en långsiktig hållbar resurs för samhälle och miljö". Genom att illustrera möjligheter och problem i Emåns avrinningsområde ska projektet leda till att, tillsammans med verksamma och berörda utmed Emån, det finns en samsyn kring möjligheter att bo och verka runt Emån nu och i framtiden. Projektet ska även inleda åtgärdsarbeten som förbättrar Emåns förutsättningar till nytta för alla.

 
Projektets huvudsakliga mål är att i samverkan med berörda nå samsyn kring möjligheterna utmed Emån och påbörja ett åtgärdsarbete som förbättrar vattenkvalité, vattenregim och livsmiljöer i Emån till nytta för alla.
Utgångspunkt för arbetet är Emåns värde för samhället. Projektet är flerårigt, 2015-2017, och syftar till att identifiera och påbörja genomförandet av åtgärder som motverkar ovälkomna översvämningar och extrema lågflöden samt även förbättrar livsmiljöer för djur och växter i och runt Emån.

Projektet består av fyra olika huvudmoment som du kan läsa mer om här på hemsidan.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår