Vattenhushållning

Emåförbundet har ansvaret att reglera Södra Cell Mönsterås reglerrätter i Emåns avrinningsområde. Reglerrätterna gäller sjöarna Saljen, Hjortesjön, Flen, Hulingen, Maren, Saden, Hammarsjön och 50 % i Solgen. Målet är att flödet i Emsfors aldrig ska understiga 4,5 m3/s och vid situationer med höga vattenflöden begränsa och utjämna flödet. En önskvärd nivå att ligga på i sjöarna är runt 70-80 % i fyllnadsgrad . Till hjälp för att uppnå bra sjönivåer och vattenflöde finns nivå- och flödesstationer i Emåns avrinningsområde. Dessa ger information om nivån i de reglerade sjöarna och flödet i vissa biflöden och på några ställen i Emåns huvudfåra. Mätstationerna är automatiska och leverera data varje natt till en dataserver. Resultatet publiceras sedan på denna hemsida under Vattenflöden/Vattennivåer.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår