Emån!

Emån är en 220 km lång, mycket vacker och varierande å som rinner genom 8 Småländska kommuner.

Emåförbundet är en sammanslutning av kommuner, länsstyrelser och industriföretag, m.fl. inom Emåns avrinningsområde. Vårt syfte är att verka för ett uthålligt nyttjande av Emån.

Välkommen

Läs mer »

 

 

 

 

Om webbplatsen