Restaurering i Emån

Restaurering är ett samlingsnamn för olika typer av fysiska åtgärder som t.ex. biotoprestaurering, fiskvägar förbi vandringshinder, anläggning av funktionella kantzoner, å-plan m.m. som i sin tur innebär ett flertal åtgärdstyper. Vi har valt att undvika termen "Fiskevård" i sammanhanget eftersom åtgärderna inte bara handlar om att främja fisket utan greppar om hela problembilden kring vattenmiljöer och vattenkvalitet. Detta kräver ett helhetsgrepp och en mer nyanserad bild som samtidigt ställer större krav på planering, samordning och finansiering av åtgärderna. Hänsynen till andra intressen och verksamheter är inte minst en viktig pusselbit i restaureringsarbetet.

Sverige har ett flertal nationella miljömål att leva upp till, däribland "levande sjöar och vattendrag vilket syftar till att förbättra vattenkvalitet och biologisk mångfald. Införandet av EU:s vattendirektiv i svensk lagstiftning innebär också ett behov av åtgärder och ökade resurser för att uppnå god ekologisk och kemisk status i våra vatten (se mer under menyn Vattenförvaltning)

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår