Vattenkvalitet - Hur mår Emån?

Vattenkvalitet

Att mäta vattenkvaliteten kan göras på olika sätt - både med kemiska och biologiska metoder. För att få en bra bild över vattenkvaliteten i en sjö eller vattendrag måste man göra flera olika provtagningar som sedan analyseras och utvärderas tillsammans. Ett vattenprov ger en ögonblicksbild medan ett bottenfaunaprov eller provfiske ger en mer mångfacetterad bild över artrikedom och diversitet och påverkan under längre tid. Sedimentprover med jämna mellanrum visar dessutom hur olika ämnen ackumuleras på bottnen i sjöar och åar och kan också ge svar eller indikationer på vilka ämnen som är i omlopp i systemet.

Tillsammans ger kemiska och biologiska prover en mer heltäckande bättre bild på om ett vatten är påverkat och i vilken grad. Emåförbundet ansvarar för recipientkontrollen inom Emåns avrinningsområde, vilket är ett samordnat provtagningsprogram som syftar till att övervaka den samlade påverkan på sjöar och vattendrag från olika verksamheter som t.ex. industrier och reningsverk. Provtagningsprogrammet fastställs av länsstyrelsen och senaste versionen finns att ladda ned här

 

SLU är datavärd för bl.a. SRK Emån och om du söker specifika data för en eller flera av de punkter som provtas kan du hämta dessa eller se på diagram etc. via SLU:s databas. Tyvärr har vi inte hunnit med att leverera senaste datan (från 2014 och framåt) till SLU pga olika skäl, men arbetar med detta i mån av tid. Önskas SRK data från 2014 och senare vänligen kontakta oss. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten av SRK data och sedan 2018 pågår ett arbete med att göra samtliga SRK data tillgängliga via vår hemsida genom olika urval.

Gå till SLU-databasen »

Emåförbundet redovisar resultat för SRK Emån genom års- eller delårsrapporter. Vissa rapporter publiceras av underkonsulter (se publikationer) men rapporter för fys-kem och elfiske publicerar vi själva. Samtliga rapporter finns att ladda ned här

Vissa rapporter, diagram med flera är vanliga webbsidor och vissa är så kallade PDF-dokument. För att läsa PDF-dokument behöver du programmet Adobe Acrobat Reader (eller annan PDF-läsare). Programmet Adobe Acrobat Reader kan du kostnadsfritt hämta på www.adobe.se .
.

Sedimentprovtagning

Elfiske

Vattenprovtagning

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår