Vattenhushållning

Emåförbundet har ansvaret att reglera Södra Cell Mönsterås reglerrätter i Emåns avrinningsområde. Reglerrätterna gäller sjöarna Saljen, Hjortesjön, Flen, Hulingen, Maren, Saden, Hammarsjön och 50 % i Solgen. Målet är att flödet i Emsfors aldrig ska understiga 4,5 m3/s och vid situationer med höga vattenflöden begränsa och utjämna flödet. En önskvärd nivå att ligga på i sjöarna är runt 70-80 % i fyllnadsgrad . Till hjälp för att uppnå bra sjönivåer och vattenflöde finns nivå- och flödesstationer i Emåns avrinningsområde. Dessa ger information om nivån i de reglerade sjöarna och flödet i vissa biflöden och på några ställen i Emåns huvudfåra. Mätstationerna är automatiska och leverera data varje natt till en dataserver. Resultatet publiceras sedan på denna hemsida under Vattenflöden och nivåer.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår