Vatten- och fiskevård i Emåns avrinningsområde

Emån är ett av Sveriges artrikaste vattendrag både avseende fiskarter och andra vattenlevande organismer. Före industrialiseringen och uppbyggnaden av vattenkraften under början av 1900-talet utgjorde fisket en viktig kommersiell  näring och en självklar del av självhushållet. Idag är fisket i Emåns avrinningsområde nästan uteslutande sport- och fritidsfiske och möjligheterna att fiska efter olika arter i olika miljöer är mycket stora.

Industrialisering, vattenkraftutbyggnad, infrastruktur och areella näringar har bidragit till ökad välfärd och ekonomi men konsekvenserna av detta har inneburit kraftigt påverkade vattenmiljöer och försämrade förutsättningar för många djur- och växtarter. Åtgärdsbehovet är stort och Emåförbundet arbetar aktivt med vatten- och fiskevård tillsammans med myndigheter, kommuner, företag och idella organisationer.

Läs mer om Emåförbundets verksamheter inom områdena fiske och vattenvård genom att välja i menyerna till vänster.

Emåförbundet erbjuder många typer av vatten- och fiskevårdstjänster - läs mer om detta här.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår