Foto: Emåförbundet

Flodkräfta

Astacus astacus

Flodkräftan har tidigare förekommit i åtskilliga vatten inom Emåns avrinningsområde och var en mycket viktig ekonomisk art. Sjöar som Nömmen, Vallsjön och Solgen var välkända för sitt kräftfiske, man levererade stora mängder, i Sävsjö fanns bl.a. en kräftsmörfabrik. Sedan kräftpestens utbrott i vattensystemet 1932 och påföljande introduktion av signalkräfta är numera flodkräftan i stort sett borta. Signalkräftan är bärare av kräftpest vilket gör den till största spridningskällan av kräftpest. Idag finns det endast några små restbestånd av flodkräfta kvar i några av Emåns isolerade källsjöar. En annan orsak till flodkräftans tillbakagång är försurningen som även drabbat övrig fauna negativt. I Emåns avrinningsområde förekommer kalkning i flera av delavrinningsområdena och i några av dessa har länsstyrelsen genomfört återintroduktioner av flodkräfta inom ramen för biologisk återställning.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår