Foto: Peter Johansson

Regnbåge

Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)

Regnbågen, eller regnbågslax, härstammar från Nordamerika och infördes till Europa under 1880-talet. Från början var den ämnad att odlas i dammar som matfisk, men under 50- och 60-talet och framåt förvärvade den även stor popularitet som sportfisk. Det var under denna tid som flertalet mindre sjöar i hela landet behandlades med rotenon för att göras fiskfria, varefter ofta stora mängder regnbåge sattes ut kontinuerligt för att kunna erbjuda ett ädelfiskvatten med fångstgaranti, s.k. put- and take-vatten.

Populariteten är idag minst lika stor, även om antalet tillstånd för rotenonbehandling minskat, och i dag finns fina regnbågsvatten över hela landet. I Emåns avrinningsområde finns dock relativt få anläggningar varav den största utgörs av Hammarsjöområdet i Hultsfreds kommun. Enligt Länsstyrelsernas utsättningsregister har utsättningar gjorts i ett 50-tal vatten inom Jönköpings län. Ett problem som uppstått med anledning av den stora mängden regnbågsodlingar i kustregionen är att fisk som rymt av misstag eller genom sabotage vandrar upp i Emåns nedre del. Detta kan ha negativa konsekvenser för lax- och havsöringbeståndet eftersom regnbågen utnyttjar samma lekplatser. Dessutom kan regnbågen bära sjukdomar som vid utsättning riskerar att drabba naturligt förekommande fiskarter.

Reproduktion av regnbåge har konstaterats från flera lokaler inom Emåns avrinningsområde. Det ser dock inte ut som om arten etablerat något varaktigt bestånd på någon lokal.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår