Vetlanda kommuns vattengrupp

Vattengruppen för Vetlanda kommun är en arbetsgrupp för tjänstemän inom kommunen.I Vetlanda vattengrupp ingår Emåförbundet, Tekniska kontoret, Miljö- och byggförvaltningen, Höglandets räddningstjänstförbund och VETAB. Gruppen ska ha fyra ordinarie möten per år.

Nedan finns olika handlingar som på olika sätt berört vattengruppens arbete under åren. Längst ned finns minnesanteckningar från de möten som hållits.

Reviderad lista över dagvattenanläggningar i Vetlanda kommun

Reviderad lista dagvattenanläggingar

Kartor

Ekenässjön Forng 1
Ekenässjön Forng 2
Korsberga
Kvillsfors
Dagvatten Sjunnen Sapa.pdf
Dagvatten Vetlanda Bjälken
Dagvatten Vetlanda Gillesgården.pdf
Dagvatten Vetlanda Kv Diket.pdf
Dagvatten Vetlanda Kyrkparksdammen.pdf
Dagvatten Vetlanda Njudungs gymnasieparkering.pdf
Dagvatten Vetlanda Norrgårdsskolan.pdf
Dagvatten Vetlanda Nya Mellangården.pdf
Dagvatten Vetlanda Nydala 1
Dagvatten Vetlanda Nydala 2
Dagvatten Vetlanda Oxbacken
Dagvatten Vetlanda Stena
Dagvatten Vetlanda Stocken 1
Dagvatten Vetlanda Stocken 2
Dagvatten Vetlanda Storegård Bäckseda
Dagvatten Vetlanda Stålöv Byestad
Dagvatten Vetlanda Östanå
Dagvatten Vetlanda Östersand
Dagvatten Vetlanda Upplandadammen
Vetlanda Illharjendammendammen.pdf

Analys

Sedimentanalys

Ritningar

Vetlanda Hargendammen oljeavskiljare Trafikverket Väg 31 Ledningsplan 19950705 Sjonkoping614020613460.pdf
Vetlanda Hargendammen oljeavskiljare Trafikverket Väg 31 Ledningsplan 19950705 Sjonkoping614020613490.pdf
Vetlanda Hargendammen oljeavskiljare Trafikverket Väg 31 Ledningskarta.pdf
Ekenässjön dagvatten Värmunderyd_Forngatan Nord Ledningsprofil 2734-2 punkt 1-7 19981209.pdf
Ekenässjön dagvatten Värmunderyd_Forngatan Nord Ledningsprofil 2734-4 punkt 5-9 19990510 .pdf
Ekenässjön dagvatten Värmunderyd_Forngatan Nord Situationsplan 2734-1 19981209.pdf
Ekenässjön dagvatten Värmunderyd_Forngatan Syd Situationsplan 2720-4 20000117.pdf
Vetlanda Hargendammen oljeavskiljare Trafikverket Väg 31 Germax Lamellavskiljare 1993.pdf
Vetlanda Hargendammen oljeavskiljare Trafikverket Väg 31 Skånska Prefab 1993.pdf
Vetlanda Hargendammen oljeavskiljare Trafikverket Väg 31 Skötselanvisningar Lamelavskiljare.pdf

Dagvatteninventering

Rapport

Protokoll

2005-09-08
2006-02-16
2006-04-27
2006-09-05
2007-09-06
2008-10-23
2009-03-13
2009-05-20
2009-09-24
2010-03-11
2010-09-22
2011-06-22
2011-09-19
2012-03-14
2016-03-10

2018-02-09

2018-06-08

2020-09-10 bilaga

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår