Om Emån

Emån har sina källor uppe på det Småländska höglandet ca 330 meter över havet i Nässjö kommun och rinner efter 22 mils mycket varierande lopp ut i Östersjön vid Em i norra delen av Kalmar Sund. Emån är det största vattendraget i sydöstra Sverige, avrinningsområdet är ca 4500 km² stort och berör huvudsakligen åtta kommuner i Jönköpings- och Kalmar län. Kommunerna är med början vid källorna: Nässjö, Eksjö, Sävsjö, Vetlanda, Hultsfred, Högsby, Mönsterås och Oskarshamn.

I vår karta ser du avrinningsområdets gränser i landskapet, och du kan även hitta information om lite allt möjligt via knappen "Visa på karta".

 Idag finns det en lång rad kartjänster på internet med tillgänglig information om allt möjligt som rör Emån. Därför är vår karta ganska "smal", och innehåller företrädesvis information om sådant som är direkt kopplat till Emåförbundet. För information om t.ex. vattenförvaltning och statusklassning hänvisas till länsstyrelsernas s.k. vattenkarta. Och vill man veta mer om kulturlämningar, Natura 2000, markfuktighet eller förekommande naturvårdsavtal, så har skoggsstyrelsen en bra karttjänst.Visa fullskärm

Emåns huvudfåra och flera biflöden är av riksintresse för naturvården och delar av avrinningsområdet är också av riksintresse för kulturmiljövården och friluftslivet.

Emån är kanske mest känt för sin storvuxna och snabbväxande havsöring. Inte mindre än åtta världsrekord har fångats i Emån genom tiderna Den mystiska malen har i Emån troligtvis sin viktigaste lokal i norra Europa. Malen kan växa till över två meter i längd, och nå vikter på 50-60 kg, och kanske mer. Emån har mer än 30 olika fiskarter och bortsett från stör hyser Emån samtliga av de fiskarter som finns upptagna i EU`s artdirektiv.

 

Faktatabell om Emån

Avrinningsområdet areal: 4 470 km²  
Sammanlagd sjöareal:    300 km²
Andel sjöar av total areal:   7 % 
Högsta högvattenföring, HHQ:    232 m³/s 
Medelhögvattenföring, MHQ: 100 m³/s
Medelvattenföring, MQ: 30 m³/s
Medellågvattenföring, MLQ: 7 m³/s
Lägsta lågvattenföring, LLQ: 2 m³/s

 

Rik kulturhistoria

Ån har sedan mycket lång tid tillbaka styrt bebyggelsens placering och odlingslandskapets framväxt. Vattendraget var en viktig transport- och färdväg genom dalgången. Området kring Emåns dalgång var troligtvis ett av de första områdena i Sverige som befolkades efter istiden. Mycket av det kulturhistoriska värdet i Emådalen är knutet till odlingslandskapet. Under 1600-1700-talet anlades järnbruk, som drevs av vattenkraft varför bebyggelsen ytterligare koncentrerades längs Emån. Med tiden inriktades industriverksamheten i området mer åt skogsindustrin, vilket präglar bygden än idag med sågverk och träförädlingsindustrier.

I många av de projekt vid deltar i måste man ta hänsyn till denna historia på olika sätt. Bland annat tar vi hjälp av antikvarisk kompetens för olika studier, eller för konsekvensanalyser av åtgärder vi själva föreslår.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår