SWOT-analyser på gårdsnivå

Inom projektet erbjuds ett antal lantbrukare kostnadsfri rådgivning i form av SWOT-analyser på gårdsnivå. Målsättningen är att belysa åtgärder som kan genomföras för att öka jordbruksproduktionen och minska näringsförlusterna. Analysen tittar på lantbrukets styrkor, möjligheter, svagheter och hot på fältnivå för att identifiera vad som kan göras på det enskilda lantbruket.

Analyserna utförs av agronom Dennis Wiström och fokus ligger på markstruktur, dränering och grödornas rottillväxt. Åtgärder som kan vara av intresse är t.ex. avfasning av dikesslänter (s.k. tvåstegsdiken), kantzoner utmed diken och vattendrag, anläggande av fosfordammar, våtmarker, strukturkalkning och dräneringsåtgärder mm.

Ett inledande möte hölls i Målilla i november 2015 och därefter har åtta lantbruk besökts av Dennis. Dokumentation från mötet i november (Dennis presentation) finns att titta på under menyn "Möten" till höger.

Bakgrund

En viktig del i Emå-projektet är att minska transporten av näringsämnen till kustvattnet. Inom Emåns avrinningsområde finns betydande områden med jordbruksmark. Dessa lantbruk är av lokal betydelse både vad gäller livsmedelsproduktion och vad gäller arbetstillfällen. I Emån finns i dagsläget inga stora problem med övergödning men närsaltsbidraget till kusten är stort. Under ett medelår transporterar Emån 920 ton kväve och 20 ton fosfor till kustvattnet.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår