Värdering av ekosystemtjänster och samhällsnytta

Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor och som bidrar till vårt välbefinnande. Vi är helt beroende av dem, ändå tar vi dem ofta för givet. Att sätta ett ekonomiskt värde på ekosystemtjänster är ett sätt att synliggöra den nytta som de ger samhället. Emån förser samhället med flera viktiga ekosystemtjänster såsom dricksvatten till människor och djur, vatten för bevattning av grödor, processvatten till större industrier, rekreation, fiske, vattenrening och flödesutjämning.

Inom projektet har ekonomiska nyttor från ett antal utvalda ekosystemtjänster och samhällsnyttor knutna till Emån och Emåns avrinningsområde värderats i en studie genomförd av WSP Analys och strategi. Värderingen har gjorts med avseende på nuläget.

Studien visar att Emåns vatten är värt mycket för samhället! En summering av värdet av utvalda ekosystemtjänster och samhällsnyttor som är direkt kopplade till vattnet uppgår årligen till åtminstone 740 miljoner kronor. Det fullständiga ekonomiska värdet av såväl Emåns vatten som av de värderade tjänsterna är sannolikt mycket högre.

Arbetet kring värdering och synliggörande av ekosystemtjänster från Emån kommer att fortsätta inom projektet.

Läs mer om värderingen av ekosystemtjänster och samhällsintressen i Emån

Folder – vad är vattnet värt?

Värdering av ekosystemtjänster och samhällsnyttor i och anknytning till Emån – sammanfattning av slutrapport (WSP, Värdering – nuläge Emån, 2017).

WSPs Rapport: Värdering av ekosystemtjänster och samhällsnyttor i och i anknytning till Emån - Nulägesanalys

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår