Nationella projekt

Emåförbundet har sedan bildandet 2004 och tidigare genom Emåprojektet och Emåns vattenförbund varit delaktig i olika nationella projekt inom vatten- och fiskevård. Här nedan finns några exempel på vad vi medverkat inom.

Kvicksilversanering av Övre och Nedre Svartsjön

Emåförbundet var redan under 90-talet engagerat i förundersökningarna till saneringen av Övre och Nedre Svartsjön.
Hultsfreds Kommun var huvudman för projektet och Emåförbundet var ansvarig för miljökontrollen under och efter saneringsarbetet som utfördes 2006.

Det ställdes mycket stränga krav på genomförandet för att undvika nedströms effekter på Pauliströmsån.
Miljökontrollen blev därför mycket omfattande, med kontinuerlig mätning av turbiditet, syrgas och temperatur samt automatisk provtagning av kvicksilver nedströms Övre och Nedre Svartsjön plus en mängd olika kontroller uppströms och nedströms sjöarna.

Projektet är nu avslutat och en erfarenhetsrapport har sammanställts som finns för nedladdning i vårt Emåbibliotek.

PCB sanering av Järnsjön

Emåförbundet var delaktigt i förundersökningar till saneringen av den PCB-kontaminerade Järnsjön samt i miljökontrollen under saneringen som genomfördes 1993-1994.

LIFE-projekt Flodpärlmussla

Emåförbundet deltog i EU-Lifeprojektet "flodpärlmusslan och dess livsmiljöer i Sverige" under 2004-2009, som drevs av WWF tillsammans med sju projektpartners. Emåförbundet medverkade som "external assistance", då vi genomförde flytt av flodpärlmusslor från Sällevadsån till Silverån (återetablering) inklusive uppföljning.

LIFE-projekt Målarmussla

Under 2012-2017 har Emåförbundet aktivt deltagit i LIFE-projektet "Målarmusslans återkomst", genom att ha skapat fria vandringsvägar för fisk i Brusaån och Lillån i Kvillsfors i Emån samt i Bräkneån i Blekinge. Vi har åstadkommit fem fiskvägar i form av omlöp samt ytterligare ett antal åtgärder som t.ex. avsänkning av dammar och andra vandringshinder, men även åtgärder för nedströmspassage av fisk förbi kraftverk. Läs mer om projektet här.

Titta även på den fina filmen om Bräkneån och byggandet av faunapassagerna av Mats Harrysson

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår