Berg- och stensimpa

Cottus poecilopus (Heckel, 1836), resp. Cottus gobio (Linnaeus, 1758)

Simporna har ett omisskännligt utseende med dess breda, platta huvud, taggiga gällock och stora bröstfenor. I Sverige finns tre sötvattenlevande arter, varav hornsimpan (Cottus quadricornis) är en s.k. ishavsrelikt och endast påträffas i stora, djupa sjöar som t ex. Vättern, Vänern och Siljan. Berg- och stensimpan förekommer i Emåns avrinningsområde i vattendrag och i enstaka kalla, näringsfattiga sjöar. Arterna samexisterar endast i undantagsfall. I Emån förekommer båda arterna tillsammans endast i sjöarna Bellen och Mycklaflon samt i Sällevadsån. Inom Emåns avrinningsområde finns stensimpan allmänt i de låglänta och kustnära områdena nedströms Högsby, vilket är den normala bilden, samt som enstaka förekomst uppströms i Sällevadsåns och fyra större sjöar. Artbestämningen är osäker för åtminstone Nömmen och Sällevadsån. Uppströms stensimpans kärnområde ersätts arten av bergsimpan i de mer höglänta områdena. Bergsimpan är den mest utbredda av de båda arterna. Arterna kan vara svåra att skilja åt men ett säkert kännetecken är att stensimpans bukfenor är jämt grå-vit-gula, medan bergsimpans är tydligt randiga med bruna tvärlinjer. Båda arterna saknar kommersiell och sportfiskemässig betydelse. Båda arterna är utpräglat bottenlevande och nattaktiva.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår